test2 Go to brand - Oficjalny sklep marki La Millou - dla dzieci i rodziców. test

Beneficjent SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.

 

„Intensyfikacja działalności eksportowej SMARTINO Sp. z o.o. oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki na wybranych rynkach zagranicznych”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, poddziałania 3.3.3 Go to brand

 

Cele i planowane efekty projektu: promocja firmy Smartino na rynkach zagranicznych w ramach uczestnictwa w programie promocji branży mody polskiej, co umożliwi rozwój działalności eksportowej firmy na atrakcyjnych z punktu widzenia branży rynkach. Intensyfikacja działalności eksportowej pozwoli na pozyskanie nowych kontrahentów oraz wzrost przychodów z tytułu eksportu. Smartino osiągnie szereg efektów o charakterze jakościowym, takich jak budowa jeszcze większej rozpoznawalności marki nawiązanie nowych relacji biznesowych, czy kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Wartość projektu: 538 400.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 403 800.00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.05.2019 r. – 31.12.2020 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail:bok@lamillou.com